Diese Website verwendet zur Verbesserung der Funktionalität Cookies!

 

Dynamiska kartor - lekfullt och informativt

På dynamiska kartor läggs era informationer på skalbar och ständigt externt aktualiserat karta (exempelvis från OpenStreetMap, OSM). För dessa externa kartor finns olika designs. Skulle ditt mål ligger inom ett område, som i dagsläget är inte komplett karteras på OSM, kan vi kartera området frågan.

Dynamisk heter här, att era besökare kan zooma in sig på er objekt på samma karta där även makroläget kan synliggöras. Det betyder, att objektens lokala läge kan betraktas på samma karta, där även vägen till objekten kan ses (oberoende av avståndet till kundens hemmasort).

Informationerna som ska förmedlas kan framställas som punkter. linjer, ytor eller även som bild eller text. Här finns knappast någon gräns för gestaltningen.

Till exempel

Holz Lübchin är idag en ödesort i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Här vore turistiska aktiviteter tänkbart, även om platsen ligger en bildtimme från Östersjöns strandplatser. och fast det inte finns någon badplats i närheten; orten ligger  "in the middle of nowhere" (för att använda reklamslogan av ett turistiskt företag i närheten av Holz Lübchin). .Alla som bara söker efter lugn och ro, vore här på rätt ställe ... 

Hur som helst är exemplet "stugby Holz Lübchin" fiktiv, men kartmaterialet autentiskt. Givetvis kan designen utformas även på ett helt annat sätt.   

"Stugby" Holz Lübchin

När kartan uppropas ses en småskalig framställning. I och med att man klickar på den lilla jordkloten (på vänstra sidan mellan plus- och minustecken), zoomas på ett område, som omfatter halva delstaten. Så blir motorvägerna i närheten synliga (både A 19 från Berlintrakten och "Östersjönmotorvägen" A 20 från Polen till norra Tyskland).

På den högra sidan finns ett symbol (stjärna), där kartans design kan bytas. I exemplett kan man välja mellan fyra optioner, men tekniskt finns betydlig mer varianter.