Diese Website verwendet zur Verbesserung der Funktionalität Cookies!

 

Statiska kartor - för nätet och print

Statiska kartor används på nätet, när ingen skalering behövs eller der besökaren ska ha möjligheten, att ladda ner kartan direkt för att skriva ut den. Även där filens storlek ska vara liten, är statiska kartor det första valet. Lite förenklat är de på nätet tryck-layoutens "småsyskon".

Även när informationerna till den egentliga kartan är omfattande och komplex - till exempel vid historiska kartor - kan det vara mer meningsfullt att tillämpa statiska kartor.

Tryck-laout är däremot ganska dataintensiva, om det rör sig om rasterbaserad grafik (t.ex. landskapsrelief). En vektorbaserad grafik däremot (t.ex. en vägkarta) är som tryck-laout inte betydligt större än för användningne på elektroniska medier..

Förutom de anförda exemplen kan statiska kartor även användas som dekorative element - både på webbsajten och på tryckta grejer som flyers. Här kan kartorna dra på sig en hel del uppmärksamhet så att de egna produkter kan sticka ut ur mängden av andra trycksaker t.ex. på turistinformationen.

Och givetvis finns besökare som inte förfogar över en GPS, men över en skrivare ...

Det första exemplet visa en tryckversion för den överste layern från den fiktiva stugbyn Holz Lübchin.

bild 1

I och med att knappa den högra musknappen när man svävar över bilden öppnas kartan i ett extrameny och kan laddas ner.

Nu tillfogas kartan höjdlinjer och litet bakgrund samt de båda vandrarrutten från det första exemplet.

bild 2

På den vänstra sidan finns gott om plats som kan användas med förklarande text eller varför inte reklam (om kartan inte - endast - ska användas som karta utan -även - som dekorativ element).

bild 3

Det sista exemplet visa en vykortsliknande komposition. Sådant kan användas både inom tryck och på nätet när den egna hemsidan gestaltas .

bild 4

Nja. kanske bör det vara andra byggnader, ingen vill nog skrämmer folk ...

Givetvis finns kartorna även på nedladdningssidan.