Diese Website verwendet zur Verbesserung der Funktionalität Cookies!

 

Vägen till ditt mål

Rutt eller tur: en rutt är en planeringsförslag för en tur, som visar en väg samt en rad av informationer som relateras till så kallade vägpunkter (även POI, points uf interess). En tur (track) spåras når en viss väg absolverades i realiteten. Även dem kan i efterhand förses med vägpunkter. Rent tekniskt finns egentligen bara en skillnad: en rutt spara punkterna som markerar vägen bara när riktningen ändras medan en track spara punkter i vissa tidsintervaller. Men i praktiken finns knappas skillnader, så att de för enkelhetens skull i fortsättningen bara betecknas som tour.

Vägpunkterna kan markera sevärdheter, viktiga trafikpunkter eller bara förmedla för adressaterna intressant informationer. Det händer också att bara vägpunkterna publiceras och den egentliga vägen bara indirekt framgår av punkterna. Förutom dem geografiska informationer kan texter presenteras (adresser, telefonnumren, beskrivningar etc.) men även bilder och aktive URL-adresser.

För att avbilda en tour finns otaliga filformat. De viktigaste är GPX och KML. Nästan alla GPS kan direkt eller indirekt läsa och generera GPX-filer och detta oberoende om apparater befinner sig bilen, smartphone eller om det rör sig om klassiska solitära GPS. GPX-filer kan också implementeras i webbsidor (se dynamiska kartor). KML är en Google-format som kan framställas på Google Earth (GE), om programmen är installerad på datorn i frågan. Man behöver bara dubbelklicka länken till rutten för att rutten visas på Google Earth. Att använda GE istället för dynamiska kartor har två fördelat: framställningen är mer plastisk och sträcker sig över hela bildskärmen och det finns inga konflikter med Googels licenser. Givetvis kan man även på GE implanterar informationer om det egna företag, men detta kan leda till vissa kostnader. Privata informationer kan däremot publiceras gratis på GE.

Med hjälp av GPX- och KML-filer kan tourer av alla slag utarbetas och erbjudes till din målgrupp. Oberoende om det gäller exempelvis en rundvandring med start och mål från hotellet som visar originella informationer eller om det rör sig om en "kul-tur" där kommunens invånare uppmärksammas för mer okända kulturella aktiviteter inom kommunen - i praktiken sätter bara fantasin gränser för filernas användningsområden.

Sist men inte minst: låt andra göra reklam för din destination. Erbjuda bytesplatser för filer som är knutna till ditt mål, varför inte kombinerad med en forum, där individuella erfarenheter och bilder kan publiceras. Det vore en excellent presentation för din destination (se även sidan Nedladdning).

Här följer exempel som utgår från den fiktiva stugbyn Holz Lübchin. Längst nere finns dessutom en länk till en cykeltur genom det herrliga Mecklenburg.

Turer från och till objekten

 

Den gröna ruten: rundväg, 4,2 km, svårighetsnivån 2, circa 50 minuter

Den röda ruten: vägen till den fd slaviska borgen (idag igenväxt); 1,9 km enkel väg, svårighetsnivån 2 till 3, circa 25 minuter

Bägge router kan laddas ned antagingen som GPX- eller som KML-fil.

Direkt till Google-Earth-filerna:Rundvägen på Google Earth rutten till borgvallen på Google-Earth, Die Burgwanderung auf Google Earth rundleden just där.

Utskrivsvänliga varianter finns här.

Ett tredje exempel, en cyckeltur med höjdprofil, finns efter följande länk:  Mit dem Rad unterwegs