Diese Website verwendet zur Verbesserung der Funktionalität Cookies!

 

Ditt mål i nätet

En stor del av all informationer som finns är georelaterad. Det gäller inte endast för webbsajter. För turistiska aktörer och den offentliga sektorn ligger den starka rumsliga relationen särskilt stark. Det ligger in sakens natur. Geo-Image.EU erbjuder tjänster som är fokuserade på de speciella krav en georelaterad presentation innebär. Det är:

- den obligatoriska webbdesignen (om önskad inklusive textframställning). Den framtidssäkra designen kännetecknas av tröskelfrihet och klara, intuitiva strukturer.

Exempel dynamiska kartor- framställning av dynamiska - dvs. interaktiva - och statiska kartor, både aktuelle och historiska, samt designen av tryckta kartor och flyers.

- tillverkning av GPX-filer för GPS-verktyg av olika slag samt KML-filer för att synliggöra destinationen på Google Earth (om önskad inklusive optimering av målområdet framställning på Google Earth).

- gestaltning och implementering av up- och nerladdningsfunktioner, forums, bloggs och nyhetsbrev. till er målgrupp

- tillverkning och integration av boknings- och beläggningssystem efter uppdragsgivarnas individuella krav

Vi arbetar primärt med fri programvara från open-source-världen. Varför freeware? Är det inte en nackdel, att under fri licens tillverkade innehåll inte helt omfattas av upphovsrätten? Visst, så är det för de mesta branscher. Men inom turism och fritid är denna frihet snarare en fördel, eftersom kartorna och tur-filer ska obegränsat användas av målgruppen. Utöver detta erbjuder open-source-programvara kostnadsfördelar utan att kompromissa med kvaliteten samt maximalt transparens och flexibilitet.

Vår team består av webbdesigners, geografer och historiker. Utöver sin gedigen teoretisk bakgrund förfogar dem över praktiska rön inom turism och kommunalt arbete. Verksamhetens geografiska tyngdpunkten ligger i början på svenska och tyska destinationer - men vi har Europa i fokus.

Presentera ditt mål på nätet - vi hjälper, att framställa din destination levande och informativt. En bild får säger mer än tusen ord och kan ge inspirationen för besöket av ditt mål. Vi är din kompetenta och effektiva partner för att gestalta din inbjudan till din målgrupp.

 

Direkt till en dynamisk karta