Diese Website verwendet zur Verbesserung der Funktionalität Cookies!

 

Kundorienterad, tröskelfri, framtidssäker

Vår ambition: webbsajten riktar sig mot kunden - formen följer innehållet. Egentligen två enklas anningar, men hur fort glömmer man ibland det väsentliga, om det finns en ny finurlig leksak i webbdesigns kosmos. Om den nya användningen överhuvudtaget ger kunden ett mervärde eller om resultaten överhuvudtaget framställs på alla medier (på ett korrekt sätt) är grundläggande frågor som glömmas ibland, när en entusiastisk webbdesigner begeistring hinner att infektera kunden.

Men vad vill kunden verkligen? Kunden vill har möjligheten att kunna orientera sig okomplicerat, så att informationer kan hittas och förarbetas smidigt och fort. Inte mer, men heller mindre.

Rent tekniskt betyder det en begränsning på det nödvändiga och väsentliga. Vi kan inte heller  struntar på JavaScript helt och hållet - dynamiska kartor kan inte framställas endast med HTML-kod. Men JavaScript blev under de sista två åren en säker och framtidssäker teknologie, som få användas där det behövs. Andra klientbaserade skriptspråk använder vi inte för att gynna bred kompatibilitet och bra performance. Därvid lägger vi stor vikt på en standardkonform HTML-kod. Därför har vi bestämt oss att arbetar med CMS:en Contao, som förutom sina tröskelfria resultat briljerar med svenskspråkig variant. Således kan vi rekommendera systemet även till våra kunder.

På köpet får vi så bra förutsättningar för en vit - dvs. icke tricksande - sökmotoroptimering (SEO). Inte minst inom den regionala SEO - som är för våra kunder är särskilt viktig - nå vi på så sätt optimala resultat.

En annan effekt av vår strategin är vissheten, att webbsajten vi ansvarar för även kan läsas av framtida browsers - korrekt, fullständigt och av alle skärm oberoende av deras storlek och konfiguration. De som jobbar än idag med tabell-layouts,  med icke aktuella tags eller med skripten, som har en oklar framtid, kan inte ge framtidsgarantin, som för oss en självklar del av våra erbjudande.

 

PS: Schweden Heute är nog ingen turistisk sajt, men den presenterar vår uppfattning om genomtänkt webbdesign.